تبلیغات
مائده ǀ پایگاه تخصصی آموزش قرآن کریم - امتیازات قرآنمائده ǀ پایگاه تخصصی آموزش قرآن کریم

1- گنجاندن معارفی بلند در کلماتی کوتاه: مثلًا در مورد زن و مرد تعبیر می کند، «هنّ لباس لکم و انتم لباسٌ لهنّ»[1] زنان لباس شما و شما لباس آنها هستید.

برای بیان سستی قدرت های غیر الهی، آنها را به خانۀعنکبوت تشبیه می کند. [2] و یا اینکه از آفریدن یک پشه آنان را ناتوان می داند. «لن یخلقوا ذباباً»[3]

2- شیرینی کلام و نفوذ: هزار بار هم خوانده شود کهنه نمی شود، بلکه هر بار نکته ای به دست می آید.

3- آهنگ و موسیقی کلام: طنین و آهنگ کلمات آن، مخصوص است و اگر آیه ای از قرآن در میان سخنان هر عرب زبان، یا در میانِ روایات باشد، مشخّص است.

4- جامعیت قرآن: از برهان تا مثل، از دنیا تا آخرت و نیز مسائل خانوادگی، حقوقی، سیاسی، نظامی، اخلاقی، تاریخی و. . . را دربردارد.

5- واقعگرایی: محتوای آن مبتنی بر حدس و گمان نیست. حتی داستان هایش مستند و واقعی است.

6- همه گیر و جهانی: مردم در هر سطح و هر کجا باشند، از آن بهره می برند و قرآن به صورت کتاب تخصّصی نیست.

7- ابدی: هر چه از عمر بشر و علوم می گذرد، اسرار بیشتری از قرآن کشف می شود.

8- رشد فزاینده: با داشتن بیشترین دشمن و ضربات فراوان، بیشترین رشد را در طول عمر خود داشته است.

9- معجزه ای در دست: این معجزه در دست همه است و از نوع سخن و کلمه است که در اختیار همه است.

10- هم معجزه و هم کتاب دستور و قانون است.

11- از فردی درس نخوانده و در منطقه ای محروم از سواد است.

12- چیزی به آن افزوده یا از آن کاسته نشده است و مصون از تحریف است.

پی نوشت ها
[1] . بقره، 187
[2] . عنكبوت، 41
[3] . حج، 73
منبع : قرائتی، محسن، چهار صد نکته از تفسیر نور، ص 380

نوشته شده در چهارشنبه 1 آذر 1396 ساعت 02:50 ب.ظ توسط بهانه بودن نظرات |


Design By : Pichak