تبلیغات
مائده ǀ پایگاه تخصصی آموزش قرآن کریم - نفی فرهنگ خرافی عرب جاهلی در قرآنمائده ǀ پایگاه تخصصی آموزش قرآن کریم

قرآن به صراحت فرهنگ خرافی اعراب را نفی و طرد می کند و وحی الهی را خالی از هر نقض، تعارض، اختلاف و باطل می داند:

لا یأتیه الباطلُ مِن بَینِ یَدیه ولا مِن خلفه تنزیلُ مِن حکیمٍ حمید...که باطل از پیش روی آن و پشت سرش به سراغ آن نمی آیند؛ زیرا این فرو فرستاده ای از جانب خدای فرزانه ستوده است (سوره فصلت آیه ی 42)

قرآن جدا کننده حق و باطل و در بیان خود جدی است. (سوره طارق آیه ی 13-14)

از روی هوی و هوس سخن نگفته است. (سوره نجم آیه ی 3)

و بعضی اعراب را توبیخ می کند و می گوید: به دنبال احکام خدا را رها ساختید. 
(سوره مائده آیه ی 50)

بر اساس دلایل درون قرآنی، این کتاب نه فرهنگ خرافی را در خود جای داده و نه دانش افسانه ای و باطلی را پذیرفته است وگرنه سخن حق و معجزه بودن قرآن بی معنا می شود.

نمونه هایی از نفی فرهنگ عرب جاهلی عبارت است از:

کشتن نوزادان دختر. (سوره نحل آیه ی 58-59)
طواف بدون لباس. (سوره اعراف آیه ی 28)
تکبر و تفاخر. (سوره تکاثر آیه ی 1)
کشتن نوزادان بخاطر فقر. (سوره انعام آیه ی 151)
پسر خوانده. (سوره احاب آیه ی 4)
شفاعت بت ها. (سوره یونس آیه ی 18)
شیطان پرستی. (سوره  یس آیه ی 60)
مادیگری. ( سوره جاثیه آیه ی 24)
شریک قائل شدن برای خدا. (سوره بقره آیه ی 165)
تعدد نامحدود زوجات. (سوره نساء آیه ی 10)
ازدواج با نامادری. (سوره نساء آیه ی 22)
و...

نوشته شده در جمعه 30 خرداد 1393 ساعت 06:18 ب.ظ توسط بهانه بودن نفی فرهنگ خرافی عرب جاهلی در قرآن |


Design By : Pichak