تبلیغات
مائده ǀ پایگاه تخصصی آموزش قرآن کریم - فردای جهان از نگاه قرآنمائده ǀ پایگاه تخصصی آموزش قرآن کریم

بسیاری از دانشمندان بر این باورند كه قرآن آخرین پیام آسمانی نازل شده به زمین است كه به شیوهای اعجاب انگیز آنچه را كه پیامبران پیشین سعی در آموزش آن به انسانها داشته اند، براساس شواهد علمی بیان كرده است.قرآن كریم اگرچه اساسا به زبان عربی است، اما بررسی های انجام شده توسط محققان و دانشمندانی از سراسر دنیا كه درباره هریك از آیات آن به تحقیق و تفحص پرداخته اند، نشان داده مخاطب این كتاب كه بدون تردید معجزه ای الهی است، تنها مردمان عرب زبان نبوده اند بلكه در حقیقت می توان قرآن را پیامی الهی به همه مردم دنیا دانست.به عبارت دیگر مخاطبان پیام الهی در قرآن همه مردمانی هستند كه صرف نظر از رنگ، نژاد، مذهب و ملیت به یك زبان جهانی سخن می گویند و این زبان جهانی، همان زبان علم و دانش است كه می توان آن را از نشانه های وجود خداوند متعال برشمرد.

دین اسلام، انسانها را به كسب علم و دانش فرا می خواند چرا كه بر این باور است تمامی علوم در نهایت انسان را به شناخت خداوند بزرگ رهنمون خواهد ساخت. به همین دلیل است كه هرچه شناخت دانشمندان نسبت به پدیده های جهان هستی بیشتر می شود، اعتقاد آنها به خدا بیشتر شده و در مقابل، تردید آنها نسبت به وجود خالقی دانا و توانا كاهش خواهد یافت. چنین افرادی معمولا در مقابل عظمت خداوند تسلیم میشوند و در تمامی اعمال و رفتارشان از دستورات و تعالیم خداوند پیروی می كنند.

یكی از نشانه های عظمت و بزرگی قرآن در این است كه با پیشرفت علم، صحت و اعتبار آنچه بیش از 1400 سال پیش یعنی زمانی كه غفلت و بی خبری بر این كره خاكی سایه گسترانیده بود بیش از پیش بر همگان آشكار خواهد شد. البته ذكر این موضوع به این معنی نیست كه آنچه صحت و درستی آیات قرآنی را به اثبات میرساند، ماهیتی خارجی دارد بلكه باید پذیرفت یافته های علمی محققان و دانشمندان می تواند مانند چراغی روشن كننده این مسیر باشد. در حقیقت دانش و سیل های برای از میان برداشتن تاریكی های ناشی از غفلت و ناآگاهی انسانها نسبت به مفاهیم مطرح شده در آیات قرآنی است كه بر افزایش ایمان و اعتقاد انسانها به خدا تاثیرگذار خواهد بود. در كتب و نوشته های دانشمندان درباره مفاهیم و مضامین علمی قرآن به این نكته اشاره شده است كه در آغاز اسلام، مسلمانان مفاهیم مطرح شده در آیات قرآنی نازل شده بر پیامبر را بخوبی میفهمیدند و دستورات الهی را مبنای انجام مطالعاتی درباره علوم مختلف دنیوی و همچنین شناخت این دنیا به عنوان بخشی از یك مجموعه مرتبط و منسجم قرار میدادند. علم تشریح و پزشكی نیز یكی از علومی بود كه همچون دیگر شاخه های علمی، دانشمندان مسلمان توانستند به موفقیت های قابل توجهی در آن دست یابند. بر این اساس میتوان گفت دستورات الهی در این كتاب مقدس انگیزه لازم برای پیشرفت محققان در زمینه های علمی مختلف را به وجود آورده است.

با ظهور اسلام، در فاصله زمانی بین قرن هشتم و دوازدهم میلادی، وقتی دنیای مسیحیت با محدودیت های بسیاری در مسیر انجام تحقیقات علمی مواجه شده بود، مطالعات و تحقیقات بسیار زیادی در مراكز اسلامی در حال انجام بود و به همین دلیل امروزه بسیاری از محققان اكتشافات علمی بزرگ در زمینه ریاضیات، نجوم، فیزیك، زمین شناسی، تشریح و پزشكی، مدیون تلاش های دانشمندان مسلمان هستند. وقتی انسان در زمینه های علمی به دستاوردهای بزرگی دست پیدا میكند، رفته رفته ایمان او نسبت به خالق جهان هستی افزایش خواهد یافت كه این اعتقادات و باورها ریشه در تحصیل علم و كسب معرفت نسبت به پدیده های اطراف و پیرامونش دارد. از آنجایی كه دانشمندان میتوانند براساس یافته های علمی، وجود خداوند را در دنیای مادی كه انسانها در آن قدرت، اختیار و ثروت را در دست گرفته اند، به اثبات برسانند، خداوند برای آنها جایگاه والایی در نظر گرفته است. چرا كه آنها نیز می توانند همانند پیامبران نقش مهمی را در پذیرش خدای یكتا به عنوان خالق جهان هستی داشته باشند.

پیدایش جهان هستی
هیدروژن گازی است كه از آن به عنوان منشاء هستی نام برده شده است. در قرآن نیز گفته می شود تكامل تدریجی دنیا، نتیجه مجموعه ای از مراحل مختلف است؛ یعنی تجمع تدریجی نوعی گاز یكی پس از دیگری پیش از اینكه بتواند در نتیجه تاثیر نیروی جاذبه به سحابی، ستارگان، كهكشانها یا سیارات تبدیل شود. آنچه سبب شگفتی می شود این است كه این آیه نشان میدهد نوعی گاز منشاء تشكیل اجسام سماوی بوده در حالی كه در اغلب تئوریهای علم نجوم نیز صرف نظر قرآن از جزییات مطرح شده، به این موضوع اشاره شده است. بنابراین باید اذعان داشت هر آنچه در این دنیا اتفاق میافتد، برگرفته از دستورات خداوند است. این دستورات میتواند در بردارنده قوانین فیزیكی باشد كه دانشمندان و محققان براساس آن اطلاعاتی را درباره پدیده های مختلف به دست می آورند و پس از بررسی دقیق شواهد و نشانه های آن تئوریهای مختلفی را در آن زمینه ارائه میكنند. به گفته دانشمندان دردنیا، میلیاردها كهكشان وجود دارد كه نشان دهنده قدرت و عظمت خالقی تواناست. اگر چه دانشمندانی كه در زمینه علم نجوم به تحقیق پرداخته اند توانسته اند تعداد زیادی از آنها را شناسایی كنند، اما هر روز شاهد كشف كهكشانهای جدیدی هستیم كه همه آنها خصوصیات و ویژگی های مشابه كهكشانهای قدیمی را دارند و میتوان منشاء تشكیل آنها از یك نوع ماده گازی شكل كه همچنان به مقدار فراوان در اطراف ما وجود دارد و در طول سالیان گذشته هیچگاه از مقدار آن كاسته نشده است را مورد تایید قرار داد.

اما سوالی كه از مدتها پیش ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول كرده، این است كه این گاز از چه منبعی تامین میشود؟ آیا این گاز در نتیجه انجام مداوم مجموعه فرآیندهایی در یك مكان بخصوص به وجود می آید تا بتواند كمبود آن از نظر كمی در نتیجه تشكیل كهكشان های جدید را تامین كند یا اینكه یك مكان ناشناخته یا حتی پدیده های طبیعی ناشناخته منجر به تولید این گاز در سطح دنیا میشود. براساس آیات قرآنی همه دنیا و هر آنچه در آن یافت میشود، یك موجودیت واحد است كه یكباره به وجود آمده است. در علم نجوم براساس تئوری بیگ بنگ یا انفجار بزرگ، یك انفجار اولیه منشاء احتمالی پیدایش جهان هستی در نظر گرفته شده است. طبق این تئوری، پس از این انفجار همه كهكشانها در فضای بسیار محدودی با غلظت غیر قابل تصوری در كنار هم قرار گرفته، سپس با گذشت زمان تبدیل به كهكشانهایی شدند و تحت تاثیر نیروی حاصل از انفجار اولیه هر یك در بخشی از فضای اطراف سیارات مستقر شدند كه در بسیاری از آیات قرآن نیز به آن اشاره شده است.

مرگ ستارگان

خورشید تنها جسم خود افروز منظومه شمسی و روشنی ماه ناشی از انعكاس نور خورشید در سطح ماه است. بنابراین می توان خورشید را به چراغی تشبیه كرد كه نور آن سبب روشنایی و گرمای سطح زمین میشود.نورخورشید پس از ورود به لایه های جوی زمین به دلیل شكست نور، برخورد امواج نور با ذرات و اجسام بسیار ریز شناور در هوا، جذب امواج نور توسط اتم های اكسیژن در لایه های فوقانی و همچنین برخورد امواج با گاز ازن كه در ارتفاع 15 تا 45 كیلومتری لایه های جوی زمین یافت می شود، بتدریج كاهش پیدا میكند. اما اگر از لایه های جوی عبور كرده و به فضا برسیم، علیرغم حضور خورشید در گوشه ای از آسمان با تاریكی مطلق مواجه خواهیم شد.

اگر چه همواره و در هر ساعتی از روز نیمی از كره زمین در روشنایی است، اما فضا همیشه تاریك است. این تصویر زیبا و اعجاب انگیز در حقیقت انعكاسی است از آنچه در قرآن درباره آسمان و زمین و شب و روز به تصویر كشیده شده است در آیات قرآن، خداوند به سقوط ستارگان و همچنین شكافتن این اجسام سماوی سوگند خورده است.آنچه خداوند به آن قسم می خورد، بدون تردید باید ارزش بسیاری داشته باشد. اگر قدری در این آیات تعمق كنیم، در مییابیم كه این آیات به پدیدهای طبیعی كه همان مرگ ستارگان است دلالت دارد. هیدروژن و هلیوم از عناصر اصلی ستارگانی مانند خورشید یا حتی ستارگانی بزرگتر هستند. وقتی گاز هیدروژن از ستارهای متصاعد میشود نشاندهنده این است كه این ستاره در حال عبور از مرحله جوانی به مرحله سالخوردگی و پیری است.

وقتی عمر ستارهای به پایان میرسد، این ستاره مراحل مختلفی مانند سرخ اختر، سپیده ستاره كوچك و ستاره نوترونی را پشت سر میگذارد تا اینكه در پایان تبدیل به سیاه چاله ای در آسمان تاریك میشود. آنچه در قرآن از آن به عنوان سقوط ستارگان نام برده شده، در حقیقت تبدیل یك ستاره به ابر ستارهای سرخ است كه درهم شكسته میشود و به گفته قرآن سرانجام روزی خورشید تابان نیز به اراده خداوند این مراحل را پشت سر گذاشته و برای همیشه خاموش خواهد شد. یك ابر ستاره سرخ، ستاره بسیار بزرگ قرمز رنگی است كه قطر آن دهها برابر قطر خورشید است. ستارگانی مانند خورشید با افزایش سن به ابر ستاره هایی سرخ رنگ تبدیل می شوند.

با متوقف شدن واكنش های هسته ای در مركز ستاره ها و به وجود آمدن آهن، منبع تامین كننده انرژی در این اجسام سماوی از بین خواهد رفت. در چنین شرایطی موازنه و تناسب مواد موجود از تعادل خارج شده و به علت نیروی جاذبه این ستاره منقبض شده و قطر آن به چندین هزار كیلومتر كاهش مییابد. در نتیجه چگالی آن به میزان قابل توجهی كاهش یافته و به ستاره سفید رنگ بسیار كوچكی تبدیل خواهد شد. در این فرآیند كه بسرعت انجام خواهد شد، نیروی حركتی این ستاره به انرژی تبدیل شده و دمای درونی ستاره به یكصد هزار درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. از این ستاره نور سفید رنگی تابیده می شود تا بتدریج انرژی و دمای درونی آن كاهش یابد. با انقباض تدریجی، این سپیده ستاره كوچك به ستارهای نوترونی تبدیل می شود كه قطر آن بیش از 20 كیلومتر خواهد بود.وقتی یك ستاره نوترونی در آخرین مرحله این تغییرات تدریجی به یك سیاه چاله تبدیل میشود، جاذبه آن به اندازه ای افزایش پیدا خواهد كرد كه حتی امواج نوری نیز قادر نخواهند بود بر آن غلبه كنند. انرژی جذب شده در سیاه چاله ها سبب انتشار اشعه X در محیط و نفوذ سیاه چاله ها در خلاء و جو زمین می شود. به همین دلیل در قرآن از سیاه چاله ها به عنوان جاروهای فضایی نام برده شده است كه با استفاده از نیروی جاذبه خود هر آنچه را كه در محیط اطرافشان وجود دارد به طرف خود می بلعند.

كوه ها، پایه های زمین
از نظر علمی، رشته كوه ها وزنه هایی هستند كه نقش مهمی در حفظ تعادل پوسته زمین دارند و با ایجاد استحكام در قرآن قسمت پوسته زمین از آن در برابر هر گونه آسیب احتمالی محافظت می كنند؛ به همین علت پس از گذشت قرن ها از زمان تشكیل كره زمین، علیرغم وجود فشارهای بسیار زیاد در بخش داخلی زمین و همچنین جریان های رفت و برگشتی، پوسته زمین همچنان بدون تغییر باقی مانده است. در آیات قرآنی نیز رشته كوه ها به پایه های محكمی تشبیه شده اند كه نقش مهمی در برقراری تعادل در پوسته زمین دارند. این تشبیه یك حقیقت علمی است كه بیش از 1400 سال پیش در قرآن به آن اشاره شده و بدون تردید در آن زمان تنها كسی كه خالق زمین و آسمان و همه موجودات است می توانسته از این حقیقت علمی كه امروزه محققان براساس شواهد علمی به آن پی برده اند، آگاهی داشته باشد.

اگرچه زمین سیاره كوچكی است كه انسان امروزی میتواند در طول یك روز یا حتی كمتر از یك روز به دور آن سفر كند، اما هنوز هم با وجود این كه بشر توانسته است به دستاوردهای علمی بزرگی دست یابد. نفوذ به اعماق زمین به علت وجود منابع عظیم انرژی گرمایی و فشار درونی بالای آن غیر ممكن است. در آیات قرآنی خداوند به انسان میفرماید: پوسته زمین را مورد مطالعه قرار داده و آثار و نشانههای فسیلی در سطح زمین را مورد بررسی قرار دهد چراكه شواهد به جا مانده از دورههای گذشته زمینشناسی را میتوان در صخره های سنگی به صورت فسیل ها یا بقایایی مدفون شده این موجودات در اعماق خاك یافت كه براساس آن بررسی لایه های مختلف زمین شناسی در پوسته از تاریخ پیدایش زمین نیز امكانپذیر خواهد بود. این در حالی است كه در پایان قرن هجدهم میلادی جیمز هاتون كه از زمین شناسان معروف آن دوره بود، بررسی تاریخ گذشته زمین براساس لایه های زمین شناسی پوسته زمین را مورد تایید قرار داد و به اثبات رساند. همه ما میدانیم كه در نتیجه وقوع سیل و طوفان در گذشته، چگونگی توزیع خشكی ها و آبها در سطح زمین بارها دستخوش تغییرات شده است و به همین علت قطعه هایی از بدن حیوانات؛ انسانها و همچنین بخش های مختلف گیاهان را می توانیم در لایه های مختلف پوسته زمین بیابیم.

روزی كه دنیا به آخر میرسد
شواهد موجود نشان میدهد جهان هستی در نتیجه نوعی تكامل تدریجی پس از انفجار بزرگی كه میلیاردها سال پیش رخ داده همچنان در حال گسترش است، اما به نظر میرسد چنین مرحله ای سرانجام روزی به پایان خواهد رسید و در نتیجه افزایش نیروی جاذبه بین كهكشانها، سیارات، ستاره ها و هر آنچه در این مجموعه یافت می شود، در فضای محدودی گردهم خواهند آمد و شرایطی شبیه به آغاز خلقت جهان هستی را بار دیگر تجربه خواهند كرد. به گفته دانشمندان، آن روز، روز رستاخیز است كه جز خداوند متعال هیچ كس نمیتواند زمان دقیق آن را پیش بینی كند. دانشمندان تنها توانسته اند تصویری از چگونگی جهان هستی را در آن روز برای ما انسانها به تصویر بكشند. در آن روز سرعت حركت كهكشانها كاهش یافته و سرانجام همه كهكشانهایی كه پیش از این با سرعت بسیار زیادی در آسمانها شناور بوده اند، در اطراف هم تجمع پیدا میكنند كه به نظر میرسد بسیار خوفناك و هراسناك باشد. در بسیاری از آیات قرآن نیز ترس از روز رستاخیز تنها راه رسیدن به رستگاری جاودانی و ابدی است. یكی از دیگر ویژگی های شگفت انگیز قرآن در این است كه این كتاب، 1400 سال پیش نظریه های علمی جدیدی كه امروزه دانشمندان مطرح كرده اند را بیان كرده است.

شگفتی اعداد قرآنی
یكی از جنبه های اعجاز قرآن، اعداد است كه بدون تردید اندكی تعمق درباره آن می تواند هر انسانی را متعجب سازد. بدون شك تكرار برابر برخی از واژه ها در آیات قرآن تصادفی نبوده است بلكه میتوان آن را از آیات و نشانه های الهی برشمرد.اگرچه به این دنیا و دنیایی پس از مرگ در سوره های مختلف اشاره شده است، اما هر دوی آنها به تعداد مساوی و 115 بار در قرآن آورده شده اند. فرشتگان و شیاطین واژه هایی هستند كه در مجموع 68 بار در قرآن به هر یك از آنها اشاره شده است. واژه بخشش و مشتقات آن 234 بار در قرآن آورده شده كه دوبرابر تعداد دفعاتی است كه در آیات قرآن به واژه تنبیه و مجازات و مشتقات آن اشاره شده است. این نشان دهنده بخشش و سخاوت خداوند نسبت به بندگانش است.جالب است بدانید اگر در آیات قرآنی واژه ماه را جستجو كنید، متوجه می شوید كه این واژه ها تنها 12 بار آورده شده و این در حالی است كه 365 بار به واژه روز اشاره شده است.

وجه تمایز زمین از دیگر سیارات
طبق آیات قرآنی، آسمان فضای اطراف زمین است كه ما آن را همچون گنبد آبی رنگی در بالای سرمان می بینیم. این درحالی است كه آنچه از آن به عنوان آسمانها نام برده می شود، در حقیقت شامل همه اجسام سماوی است كه در اطراف این كره خاكی قرار گرفته اند. علاوه بر این آسمان هر شب و روز تصویر بسیار زیبایی را در مقابل دیدگان ما به نمایش در می آورد كه ویژگی های علمی بسیار زیادی دارد و هر یك از آنها می تواند تامین كننده بخشی از نیازهای انسانها باشد. فضای اطراف سیاره زمین در حقیقت سقفی است كه پوششی را در اطراف آن به وجود آورده است. این فضا متشكل از مجموعه گازهای مختلفی است كه به علت وجود جاذبه زمین نمی توانند از آن دور شوند. از آنجایی كه ماه به علت برخورداری از نیروی جاذبه ضعیفتر در مقایسه با زمین فاقد چنین پوشش یا در اصطلاح فاقد سقف است، نمیتوان در آن شرایط مشابهی را جستجو كرد.

این در حالی است كه فضای اطراف زمین نقش بسیار مهمی در حفظ حیات موجودات ساكن این كره خاكی دارد و میتواند اكسیژن مورد نیاز موجودات زنده را تامین كند. علاوه بر این انتقال بخار آب از سطح زمین به لایه های فوقانی جو سبب تشكیل ابر، بارندگی در نتیجه تامین آب آشامیدنی در سطح زمین خواهد شد. جالب است بدانید روشنی روز ناشی از پراكندگی و انتشار انعكاس امواج نور خورشید در لایه نازكی از هوا در اطراف زمین است كه از سطح زمین تا ارتفاع 200 كیلومتری امتداد دارد. اگر ما از جو زمین بالاتر برویم، علیرغم وجود خورشید، همه جا تاریك است. براساس آیات قرآن شب پدیدهای است عمومی كه متعلق به همه جهان هستی است در حالی كه روشنایی روز تنها یك پدیده نوری است كه از انتشار امواج نور خورشید در لایههای پایین جو زمین ناشی می شود. اگر چه خداوند در قرآن جو اطراف زمین را بسادگی تفسیر كرده، اما در حقیقت هر یك از آیات مطرح شده در این باره حقایقی علمی را كه بر دارند در آگاهی از آنها مستلزم تلاشهای بی وقفه محققان است.

در قرآن نیز به این موضوع اشاره شده است كه در اطراف زمین مجموعه ای از الكترونها وجود دارند كه میدان مغناطیسی زمین از رسیدن آنها به سطح زمین ممانعت به عمل میآورد. این الكترونها كه حاوی انرژی بسیار بالایی هستند، از خورشید در محیط اطراف منتشر می شوند و هیچ موجود زندهای بدون داشتن پوشش ایمنی قادر به مقاومت در برابر امواج ناشی از این الكترونها نخواهد بود. بنابراین میتوان گفت پوشش جوی اطراف زمین نقش بسیار مهمی در محافظت از موجودات ساكن زمین در برابر تشعشع این امواج دارد.

برای آنها كه بیندیشند
آنچه در اینجا بیان شد، تنها بخشی از شواهد علمی است كه 1400 سال پیش، یعنی زمانی كه هیچ یك از انسانها حتی قادر به تصورشان نبودند، در قرآن به آنها اشاره شده بود. امروز براساس یافته های علمی جدیدی كه محققان به آن دست یافته اند دیگر هیچ تردیدی برای انسانها وجود نخواهد داشت كه آیات قرآن، سخنانی است از خالق جهان هستی كه هدف از نزول آن نجات جاودانی انسانها از غوطه ور شدن در دنیای مادی و دعوت به سوی حق تعالی بوده است. بسیاری از دانشمندان بر این باورند كه قرآن آخرین پیام آسمانی نازل شده به زمین است كه به شیوهای اعجاب انگیز آنچه را كه پیامبران پیشین سعی در آموزش آن به انسانها داشته اند، براساس شواهد علمی بیان كرده است.

یافته های علمی حاكی از آن است كه این كتاب كه سراسر نشانهای الهی است، نمیتواند 1400 سال قدمت داشته باشد مگر این كه هدیه ای از خالق انسانها باشد. خداوند به همه ما انسانها این توانایی را داده است كه بتوانیم بدون اعمال نظر شخصی درباره هر آنچه در قرآن بیان شده است تفكر كنیم و براساس نتایج به دست آمده از آن به وجود خداوند ایمان داشته باشیم. 

نوشته شده در جمعه 20 تیر 1393 ساعت 05:14 ب.ظ توسط بهانه بودن فردای جهان از نگاه قرآن |


Design By : Pichak