تبلیغات
مائده ǀ پایگاه تخصصی آموزش قرآن کریم - اعجاز علمی قرآن - آهنمائده ǀ پایگاه تخصصی آموزش قرآن کریم

تاریخ نمایان گر آن است که مـردم عـرب در زمـان پـیـامـبـر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حتى از علوم زمان خود بى بهره بوده و دانشمندان آن زمان نیز در اثر نداشتن وسائل علمى امروز به خرافات عجیبى مبتلا بوده اند.

مثلا اعتقاد آنها درباره کره زمین این بود که زمین در مرکز معینى ایستاده و افلاک هفتگانه گرد آن مـى چـرخـنـد و یا زمین غیر کروى است و هیچ گونه حرکت وضعى وانتقالى ندارد! در چنین شـرائطى اگـر پـیامبر اسلام (ص) مى خواست قرآن را از جانب خود تدوین کند طبعا باید طبق آنـچـه در مـیـان مـردم معمولى یا نهایت دانشمندان آن زمان شایع بوده بنویسد نه آنکه مطالبى بـرخـلاف دانشمندان آن روز و موافق علم امروز در کلمات و عبارات قرآن بیاورد که دانشمندان امروز انگشت حیرت به دهان بگیرند.

در روزگارى که مردم از آهن جز براى شمشیر و چاقو و نهایت چند آلت دیگراستفاده نمى کردند و از نـظـر مردم آهن بیشتر از مواد دیگر مورد استفاده نبود بلکه طلا و نقره از نظر اقتصادى در آن زمان اهمیت زیادترى داشت، قرآن کریم آنچنان به مساله آهن و استفاده عجیبى که از آن مى شود توجه داشـته که یک سوره به نام حدید آهن در قرآن دیده مى شود و در آیه 24 همین سوره مى فرماید: «و انـزلـنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس»: «و ما آهن را که در آن صلابت و محکمى شدید و منافعى براى مردمان در آن است نازل نمودیم».

دانشمند معروف آقاى نوفل در کتاب القرآن و العلم الحدیث مى نویسد: تـا قـرن هیجدهم یعنى دوازده قرن پس از نزول قرآن هنوز کارهاى فلزى در نهایت ضعف بود و نه تنها ارزش آن شناخته نشده بود بلکه اساسا مهم و قابل توجه تلقى نمى شد تا آنکه ناگهان چشم دنـیـا به آهن دوخته شد و رقابت عجیبى در میان دانشمندان براى استخراج و استفاده بهتر از آن بـوجـود آمـد تـا آنجا که به این دو قرن دوران نهضت و پیشرفت و عصر فلز اطلاق شده و دنیا بسیاری از مـنـافع آن را دریافته و صدق یکى دیگر از حقایق قرآن، نقاب از صورت به یکسو زده است. امروزه منافع آهن آنچنان براى مردم دنیا روشن شده که احتیاج به توضیح ندارد و قـرآن تقریبا در هزار و چهارصد سال قبل برخلاف نظریه مردم آن روز و موافق علم امروز سخن در اهمیت آهن گفته و از این راه اعجاز خود را اثبات کرده است.

نوشته شده در چهارشنبه 1 مرداد 1393 ساعت 01:33 ب.ظ توسط بهانه بودن اعجاز علمی قرآن - آهن |


Design By : Pichak