تبلیغات
مائده ǀ پایگاه تخصصی آموزش قرآن کریم - اعجاز علمی قرآن - حرکت زمینمائده ǀ پایگاه تخصصی آموزش قرآن کریم

در روزگارى که نظریه بطلمیوس به عنوان بهترین فرضیه در موضوع افلاک شناخته شده بود و جز سکون زمین و حرکت افلاک به دور آن چیز دیگرى براى افراد بشرمفهوم نداشت، قـرآن بـا لـطافت خاصى که نه با نظرات مردم آن زمان صریحا مبارزه کرده باشد که آنها از اسلام دورى کنند و نه حقیقت را بیان نکرده باشد، در چند مورد به حرکت وضعى و انتقالى زمین اشاره فرمود: «الم نجعل الارض کفاتا احیائا و امواتا و جعلنا فیها رواسى شامخات و اسقیناکم ما فراتا» ؛ «آیـا مـا براى شما زمین را مرور کننده سریع و زنده و مرده قرار نداده ایم بلکه در آن کوههاى ثابت و بلندى قرار دادیم و براى شما از آن آبهاى پاک و گوارا آفریدیم».

در گذشته مفسرین در تفسیر این آیه شریفه اختلاف نظراتی داشتند زیرا کلمه کفات در لغت عرب به معنى موجودى که با سرعت پرواز مى کند است و آنـهـا بـه عناوینى این جمله را تاویل مى کردند ولى پس از کشف حرکت انتقالى زمین معنى آیه شـریـفـه تا حدی واضح شد و نیز معلوم گردید که چرا پروردگار پس از جمله کفاتا، زنده شدن و مردن زمین(احیاءا و امواتا) را بیان فرموده است. (بوجود آمدن تابستان و زمستان در اثر حرکت انتقالى زمین است).

و یا در سوره نبا آیه 5 مى فرماید: «الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا»؛ «آیا ما زمین را براى شما گهواره و کوهها را میخهائى بر آن قرار ندادیم».

و در سـوره طـه آیـه 53 مى فرماید: «الذى جعل لکم الارض مهدا»؛ «خدا آن کسى است که زمین را گاهواره قرارداد».

این دو آیه با تشبیه کاملا جالبى به حرکت وضعى زمین اشاره کرده است و چون در معنى این آیه بین مفسرین اختلاف است در اینجا خلاصه کلام یکى از مراجع بزرگ را در تفسیر این دو آیه نقل مى کنیم. در صفحه 86 تفسیر البیان آمده است:خـوانـنـده مـحـتـرم تامل کن که چگونه این آیات به حرکت زمین نیکو اشاره کرده، چقدر عالى گـاهـواره را بـراى زمـین به استعاره گرفته، آنچنانکه گهواره به منظور رشد و استراحت طفل حـرکـت داده مـى شـود همـچـنـان زمـین در اثر حرکت سبب رشد و استراحت بشر و حیوانات مى گردد.

و عـجـیبتر آنکه پس از بیان حرکت زمین در این آیات که اشاره به حرکت وضعى زمین است فورا بـعـد از آن بـه بیان استحکام زمین بوسیله کوهها که اگر نبود در اثر حرکت وضعى، زمین در هم مـى پاشید و بعد اشاره به شب و روز که باز هم در اثر حرکت وضعى زمین یعنى گردش آن به دور خـود بـوجـود مى آید مى فرماید و حیرت دانشمندان جهان را به خود جلب مى نماید.چنانکه اگر کسى از باب نمونه در سوره نبأ دقت کند این حقیقت را به خوبى درک مى کند.

نوشته شده در شنبه 17 خرداد 1393 ساعت 11:39 ق.ظ توسط بهانه بودن اعجاز علمی قرآن - حرکت زمین |


Design By : Pichak