تبلیغات
مائده ǀ پایگاه تخصصی آموزش قرآن کریم - مطالب ابر بقرهمائده ǀ پایگاه تخصصی آموزش قرآن کریم

شمشیرِ برّاقش را از زیر جامه سفید و بلندش بیرون آورد. روی تپه شنی ایستاد و نگاهی به دور دست انداخت. نرمه بادی از پشت نخلستانهای سبز مسجد النبی(ص) به پیشانیش خورد. احساس طراوت کرد. با ته شمشیر خطِ گردِی روی تپه کشید.

ـ دشمن اینجاست. باید خیلی مراقب باشیم.

بعد چند خط دیگر کشید.

ـ اینجا لشکرِ اسب سوار، آنجا شتر سوار، اینجا هم…

به آسمان نگاه کرد. عقابی پرواز کنان از بالای سرش گذشت، فضا را شکافت و در امتداد خط نگاهش در دور دستها ناپدید شد. به ناگاه صدایی شنید. نگاه کرد، امّا چیزی ندید. یکباره شمشیر کشید و سر آدمکهای چوبی را از تن جدا کرد. احساس خوشایندی به او دست داد. از زمان غزوه پیشین، بیشتر روزها را به آمادگی نظامی گذرانده بود. آن روز از ده تیری که رها کرده بود، تنها یکی به هدف نخورده بود. تیر دیگری در کمان گذاشت و با بازوهای ورزیده اش زه را به عقب کشید که باز همان صدا را شنید. این بار امّا بهتر و روشنتر.

ـ الله اکبر. الله اکبر…

ـ اذان می گویند؟ ولی چرا این وقت روز؟

بعد یکدفعه از جا کنده شد و به سرعتِ باد شروع به دویدن کرد.

ـ باید خبر مهمّی باشد.

به خاطر آورد یک بار دیگر بانگ نابهنگام اذان را شنیده است. کی بود؟ شاید سال گذشته یا همین چند ماه پیش. زمانی که قاصدی شتابان به مدینه آمده بود و خبر از هجوم دشمنی غرق در سلاح داده بود. جوان همگام با پرسشهایش، آیاتی را که حفظ بود، تکه تکه می خواند.

ـ کَمْ مِن فِئَة.ـ کَمْ مِن فِئَة.

ـ قلیلةٍ. قلیلةٍ.

ـ غَلَبتْ . غَلَبتْ

ـ فِئةً فئةً کثیرةً.

ـ بِاذِن اللّه
(1)

ادامه مطلب...
نوشته شده در شنبه 20 آذر 1395 ساعت 07:22 ق.ظ توسط بهانه بودن سلاح سینه ها |

انسان هر چقدر گناه کند یک روز عذابش تمام می شود و بهشت می رود به جز گناهانی که اگر کسی آنها را مرتکب شود همانگونه که بهشتیان در بهشت جاودانند همیشه در آتش خواهد ماند. حال به بررسی این گناهان در قرآن می پردازیم:

کافران :
خداوند درآیه ی 39 سوره ی بقره می فرماید: " و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند اهل جهنم اند و در آن جاودان خواهند بود" اما چه کسانی کافرند؟ در رساله ی آیه الله مکارم شیرازی آمده: کافر یعنی کسی که خدا یا پیامبر اسلام (ص) را قبول ندارد یا برای خدا شریکی قرار می دهد هر چند به یکی از ادیان مانند یهود و نصاری ایمان داشته باشد.( البته خدا در آیه ی 62 سوره ی بقره می فرماید: " هر یک از مسلمانان و مسیحیان و صابئان ( و یهودیان) که از روی حقیقت به خدا و روز قیامت ایمان آورد و نیکوکاری پیشه کند پس پاداش آنها نزد پروردگارشان محفوظ است. نه ترسی بر ایشان است و نه اندوهگین شوند. " اما اگر اهل کتاب اسم اسلام را بشنوند که پیامبرانشان را تصدیق کرده و ادعا کرده که آخرین و کاملترین دین است و درباره ی اسلام تحقیق نکنند آن وقت آنها کافرند) در ادامه ی رساله ی آیه الله مکارم شیرازی آمده: کسی که ضروری دین اسلام یعنی چیزی را که همه مسلمانان می دانند مثل معاد و واجب بودن نماز و روزه و... را منکر شود چنانچه ضروری بودن آن را بداند کافر است.

هرگاه کسی –پناه بر خدا- به خدا یا پیامبر (ص) یا یکی از معصومین (ع) ناسزا بگوید یا این که دشمنی داشته باشد کافر است. کسانی که در حق حضرت علی (ع) و یا سایر امامان (ع) غلو کند یعنی آن بزرگواران را خدا بداند یا صفات خدایی برای آنها قائل شود کافر است. کسانی که عقیده به وحدت وجود دارند یعنی می گویند در عالم هستی یک وجود بیشتر نیست و آن خداست و همه ی موجودات عین خدا هستند و کسانی که معتقدند خدا در انسان یا موجود دیگری حلول کرده و با آن یکی شده یا خدا را جسم بدانند بنابراحتیاط واجب کافرند.

 منافقان :
خدا به مردان و زنان منافق و کافران وعده ی آتش جهنمی داده که در آن جاودان خواهند بود جالب است که خدا در این آیه منافقان و کافران را در کنار هم آورده! و به آنها - وعده ی - جاودانگی در جهنم داده! و خدا هرگز خلف وعده نمیکند! حال سوالی که مطرح میشود این است که منافقان چه کسانی هستند؟ خداوند در برخی آیات دیگر منافقان را اینگونه معرفی میکند که : با زبان می گویند ایمان آوردیم اما قلباً با شیطان هستند و مومنان را مسخره میکنند و مردم را به بدی امر میکنند و از خوبی باز میدارند.(سوره ی توبه آیه ی 68)

 قاتلان :
هر کسی مومنی را به عمد بکشد مجازات او جهنم است که در آن جاودان خواهد بود و خشم و لعنت خدا بر اوست و عذاب شدیدی برای او مهیاستو خدا در همین سوره می فرماید: " هیچ مومنی مومن دیگر را به عمد نمی کشد و اگر کسی، کسی را به خطا کشت (مثلاً حوادث رانندگی) باید برای جبران بنده ی مومنی را آزاد کند و دیه را هم بپردازد مگر این که ان را ببخشند. " (سوره ی نساء آیه ی 93) آیه ی 92

زنا کاران : 
گناهی که متاسفانه در زمان ما رایج شده و زشتی این گناه از بین رفته. خداوند در در ادامه ی بیان ویژگی های مومنان می فرماید: " و هرگز زنا نمی کنند که هرکس چنین کند کیفر گناهش را خواهد دید عذابش در روز قیامت مضاعف می شود و با ذلت و خاری در جهنم جاودان خواهد ماند ". و همچنین خدا در مجازات قاتلان به اولیای دم گفته اگر قاتل را ببخشید برای شما بهتر است اما در مجازات زناکاران در سوره ی نور آیه ی 2 می فرماید: " اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید به آنها رحم نکنید. " آیه 68 و 69 سوره ی فرقان
 
مرتد شدن :
و هر کس از شما که از دین خود برگردد و کافر از دنیا برود تمام اعمالش در دنیا و آخرت از بین رفته. چنین افرادی اهل جهنم اند و در آن جاودان خواهند بود ( سوره ی بقره ایه ی 217)

ربا خواران :  
و اگر کسی اندرزی از جانب پروردگارش به او رسد و از رباخواری دست بردارد خدا از گذشته او درگذرد و کار او به (عفو) خدا واگذار می شود و کسانی که دست نکشند اهل جهنم اند و در آن جاودان خواهند بود (آیه ی 275 سوره ی بقره)

خداوند در جایی دیگر از قرآن فرموده ربا به منزله ی جنگ با خدا و رسولش است و در حدیثی از یکی از معصومین آمده که گناه ربا از گناه زنای انسان با مادرش در مسجد الحرام بیشتر است.

همدستان و همکاران دشمنان اسلام :
خداوند در می فرماید: " بسیاری از آنها را خواهی دید که کافران را دوست و تکیه گاه خود قرار می دهند. ذخیره ای که برای خود پیش می فرستند غضب خداست و آن بسیار بد ذخیره ایست و آنها در عذاب جاودان خواهند بود. " آیه 80 سوره ی مائده

کسی که گناهش به او احاطه پیدا کند : 
آری هر کس کار زشتی انجام دهد و کردار بدش به او احاطه پیدا کند، چنین افرادی اهل جهنم اند و در آن جاودان خواهند شد (سوره ی بقره آیه ی 81) اما این که گناه کسی بر او احاطه پیدا کند یعنی چه؟ در تفسیر این آیه ( در کتاب تفسیر نمونه ) آمده که : گناهان کوچک و بزرگ در آغاز یک عمل است سپس تبدیل به حالت میشود و با ادامه و اصرار شکل ملکه به خود می گیرد و هنگامی که به اوج شدت خود برسد تمام وجود انسان را به رنگ گناه در می آورد و عین وجود انسان می شود در این هنگام هیچ پند موعظه و راهنمایی راهنمایان در وجود او اثر نخواهد کرد و در حقیقت با دست خود (گناه را)  ماهیت خویش کرده است.

نوشته شده در سه شنبه 19 فروردین 1393 ساعت 08:53 ق.ظ توسط بهانه بودن چه کسانی در جهنم جاودان اند؟ |


Design By : Pichak