تبلیغات
مائده ǀ پایگاه تخصصی آموزش قرآن کریم - مطالب ابر حرکت زمینمائده ǀ پایگاه تخصصی آموزش قرآن کریم

در روزگاری که در هیچ یک از نقاط زمین صحبت از گردش زمین به دور خود و خورشید نبود و حتی در دورانی که اروپای به اصطلاح  متمدن امروزی که خیلی ها آن رابغلط بنیان گذار علوم نوین مینامند در تحوش به سر می برد ودر زمانی که سخن از حرکت ماه و زمین و خورشید جرم به شمار می رفت وچه بسا ارباب کلیسا دانشمندانی را به خاطر ابراز حقایق علمی محکوم به مرگ و یا مجبور به توبه می کردند کتاب آسمانی مسلمین قرن ها پیش از این روزگار سیاه اروپا و قبل از اظهارات دانشمندانی نظیر (جوردانوبرونو)،(کپرنیک)،(کپلر)و( گالیله) صریحا از حرکت زمین و سایر کرات اسمانی به گرد خود و خورشید سخن به میان آورد و خط بطلان بر عقاید بطلمیوس که 1500 سال بر اندیشه های بشری حکومت می کرد کشید در این جا آیاتی چند از قرآن مجید را به عنوان شاهد و نمونه ذکر می کنیم.قرآن در سوره ی ملک آیه ی 15 می فرماید :

هُوَ الَّذی جَعَلَ لَکُم الَارضَ ذَلُولاً فَاَمشُوا فی مَناکِبِها...

او خدایی است که زمین را برای شما مرکبی ماهوار و رام شده قرار داد تا بتوانید بر روی آن راهپیمایی کنید....این آیه اشاره به حرکت انتقالی زمین دارد چرا که زمین را به مرکب متحرکی تشبیه کرده است که در عین حرکتی سریع سر نشینان خود را ناراحت نمی کند .واژه ی ((ذلول))در این آیه جامع ترین تعبیری است که درباره ی حرکت زمین شده است ،چرا که این مرکب راهوار با حرکات متعدد و بسیار سریعی که دارد آنچنان آرام به نظر می رسد که گویی مطلقاً ساکن است.خداوند در ایه11  سوره ی فصلت  میفرماید:

ثُم استَوی اِلَی السَّماءِ و هِیَ دُخانُ فَقالَ لَها و لِلاَرضِ ائتِیا طوعاً اَو کَرهاً قالَتا اَتَینا طائِعینَ.

پس پرداخت به آسمان و آن بود گازی شکل و گفت آن را و زمین را بیابید خواه نا خواه گفتند آمدیم و مطیع امریم.آیه فوق نیز به آغاز خلقت وحرکت کرات آسمانی از جمله حرکت کره ی زمین اشاره دارد .در سوره ی زخرف آیه 10 می فرماید:

ادامه مطلب...
نوشته شده در سه شنبه 2 آبان 1396 ساعت 07:35 ب.ظ توسط بهانه بودن نظرات |

در روزگارى که نظریه بطلمیوس به عنوان بهترین فرضیه در موضوع افلاک شناخته شده بود و جز سکون زمین و حرکت افلاک به دور آن چیز دیگرى براى افراد بشرمفهوم نداشت، قـرآن بـا لـطافت خاصى که نه با نظرات مردم آن زمان صریحا مبارزه کرده باشد که آنها از اسلام دورى کنند و نه حقیقت را بیان نکرده باشد، در چند مورد به حرکت وضعى و انتقالى زمین اشاره فرمود: «الم نجعل الارض کفاتا احیائا و امواتا و جعلنا فیها رواسى شامخات و اسقیناکم ما فراتا» ؛ «آیـا مـا براى شما زمین را مرور کننده سریع و زنده و مرده قرار نداده ایم بلکه در آن کوههاى ثابت و بلندى قرار دادیم و براى شما از آن آبهاى پاک و گوارا آفریدیم».

در گذشته مفسرین در تفسیر این آیه شریفه اختلاف نظراتی داشتند زیرا کلمه کفات در لغت عرب به معنى موجودى که با سرعت پرواز مى کند است و آنـهـا بـه عناوینى این جمله را تاویل مى کردند ولى پس از کشف حرکت انتقالى زمین معنى آیه شـریـفـه تا حدی واضح شد و نیز معلوم گردید که چرا پروردگار پس از جمله کفاتا، زنده شدن و مردن زمین(احیاءا و امواتا) را بیان فرموده است. (بوجود آمدن تابستان و زمستان در اثر حرکت انتقالى زمین است).

و یا در سوره نبا آیه 5 مى فرماید: «الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا»؛ «آیا ما زمین را براى شما گهواره و کوهها را میخهائى بر آن قرار ندادیم».

و در سـوره طـه آیـه 53 مى فرماید: «الذى جعل لکم الارض مهدا»؛ «خدا آن کسى است که زمین را گاهواره قرارداد».

این دو آیه با تشبیه کاملا جالبى به حرکت وضعى زمین اشاره کرده است و چون در معنى این آیه بین مفسرین اختلاف است در اینجا خلاصه کلام یکى از مراجع بزرگ را در تفسیر این دو آیه نقل مى کنیم. در صفحه 86 تفسیر البیان آمده است:خـوانـنـده مـحـتـرم تامل کن که چگونه این آیات به حرکت زمین نیکو اشاره کرده، چقدر عالى گـاهـواره را بـراى زمـین به استعاره گرفته، آنچنانکه گهواره به منظور رشد و استراحت طفل حـرکـت داده مـى شـود همـچـنـان زمـین در اثر حرکت سبب رشد و استراحت بشر و حیوانات مى گردد.

و عـجـیبتر آنکه پس از بیان حرکت زمین در این آیات که اشاره به حرکت وضعى زمین است فورا بـعـد از آن بـه بیان استحکام زمین بوسیله کوهها که اگر نبود در اثر حرکت وضعى، زمین در هم مـى پاشید و بعد اشاره به شب و روز که باز هم در اثر حرکت وضعى زمین یعنى گردش آن به دور خـود بـوجـود مى آید مى فرماید و حیرت دانشمندان جهان را به خود جلب مى نماید.چنانکه اگر کسى از باب نمونه در سوره نبأ دقت کند این حقیقت را به خوبى درک مى کند.

نوشته شده در شنبه 17 خرداد 1393 ساعت 11:39 ق.ظ توسط بهانه بودن اعجاز علمی قرآن - حرکت زمین |


Design By : Pichak